• Русский
  • O'zbekcha
  • English

Samarqand
Davlat Meditsina
instituti

Interaktiv xizmatlar

Tug'ilgan Kun Muborak Bo'lsin!


Атаева Муиба Сайфиевна


19 DekabrКулиев Азиз Абдумажидович
Краснова Мария Ефимовна
Мурадова Раиля Рустамовна
20 DekabrБекназарова Мохия Кенжаевна
Бабаева Нигина Лутфуллаевна
Сулаймонов Салимжон Узганбоевич
Норкулов Нажмиддин Уралович
21 DekabrКаримов Зафар Бердимуродович
Рахимов Фахридин Эшмаматович
23 DekabrВалиев Шухрат Насимович
24 DekabrИбадова Ольга Александровна
Камолова Дилафруз Дониёровна
27 DekabrШарипов Бобур Салимович
28 DekabrПардаева Сохиба Буриевна
Эшкуватов Комил Рузибоевич
29 DekabrДжаббарова Ситора Баходировна
Назарова Нодира Шариповна
Бурхонов Бахтиёр Набиевич
Валиева Нигина Каримовна
Камалова Ёкутхон Ахмаджановна

Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили
SamDTI stomatologiya fakulьteti bitiruvchilarining Yakuniy Davlat attestatsiyasi

Qo'shilgan sana: 09.06.2018

2017/2018 o‘quv yilida stomatologiya fakultetini 134 student bitirdi. Stomatologiya fakulteti bitiruvchilarini Yakuni Davlat attestatsiyasi mutaxassislik fanlari va «O‘zbekiston tarixi va madaniyati va Milliy istiqlol g‘oyasi»dan o‘tkazildi.

Oliy va o‘rta maxsus vazirligini buyrug‘i bilan stomatologiya fakulteti bitiruvchilari mutaxassislik fanlaridan Yakuniy Davlat attestatsiyasini raisi etib Toshkent Davlat stomatologiya instituti yuz-jag‘ xirurgiyasi va travmatologiya kafedrasini mudiri professor Sh.Yu. Abdullaev, «O‘zbekiston tarixi va madaniyati va Milliy istiqlol g‘oyasi» fanidan SamDU “O‘zbekiston tarixi” kafedrasi mudiri dots. R.Sh. Xolikulov belgilandi.

Mutaxassislik fanlari bo‘yicha davlat imtixonlari ikki bosqichda topshirildi: - birinchi bosqichda talabalar Shag 2 KB litsenziyalangan integratsiya etilgan 200 test masalasi (klinik bilimlar); - ikkinchi bosqichda Shag 2 KN ob’ektiv tarkiblashgan klinik imtihon (klinik ko‘nikmalar). Ushbu bosqichda bitiruvchilar beshta fandan – terapevtik stomatologiya, ortopedik stomatologiya, xirurgik stomatologiya, bolalar terapevtik stomatologiyasi, bolalar xirurgik stomatologiyasi va ortodontiyadan alohida 50 dan muammoli masalalar (jami 250 MM) topshirdilar.

YaDA institut test Markazini kompьyuter zallarida Davlat imtihon komissiyasining bevosita rahbarligida o‘tkazildi. Yakuniy attestatsiya jarayonida talabalar bilimini baholashda inson omili ta’sirining yo‘qligi komissiya raislari tomonidan yuqori baholandi.

 

Fakultet bitiruvchilari Yakuniy Davlat attestatsiyasiga moodle.sammi.uz va intranet.sammi.uz elektron ta’lim tizimlari orqali tayyorgarlik qilishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. SamDTIda yaratilgan elektron ta’lim tizimi YaDAni zamonaviy Evropa va Jahon standartlari darajasida o‘tkazishga asos bo‘ldi.

Yakuniy Davlat attestatsiya raisi prof. Sh.Yu.Abdullaevni institut prorektori dots. B.A.Yuldashev bilan uchrashuvi

Stomatologiya fakulteti bitiruvchilarining mutaxassislik fanlari bo‘yicha Yakuniy Davlat attestatsiyasi - Toshkent Davlat stomatologiya instituti yuz-jag‘ xirurgiyasi va travmatologiya kafedrasini mudiri professor Sh.Yu. Abdullaev raisligida o‘tkazildi

Stomatologiya fakultetini bitiruvchilari Yakuniy Davlat attestatsiyasini institut test Markazining kompьyuter zallarida bevosita Yakuniy Davlat attestatsiya raislari nazorati ostida topshirildi

 

“O‘zbekiston tarixi va madaniyati va Milliy istiqlol g‘oyasi” fanidan YaDA komissiya raisi dots. R.Sh. Xolikulov rahbarligida o‘tkazildi

 

Stomatologiya fakulteti bitiruvchilari rais prof. Sh.Yu. Abdullaev va YaDA komissiya a’zolari bilan

 

SamDTI Axborot xizmati